Obvestila

Termini zdravstvene posvetovalnice v KS Sevnica za leto 2019Nov naslov Krajevne skupnosti Sevnica

Krajevna skupnost Sevnica ima od 2.6.  nov naslov:

Krajevna skupnost Sevnica
Glavni trg 19a
8290 Sevnica

Uradne ure Krajevne skupnosti Sevnica:

Vsaka prva sreda v mesecu
PISARNA ŠT. 207 (drugo nadstropje Občine Sevnica)

Vsak dan dosegljivi na:

(041) 880-522 Stanka Žičkar (predsednica KS)
zickar.stanka@gmail.com

in

(041) 596-716 Marjetka FLISEK (referentka za KS)

 

Občinski podrobni prostorski načrt za ureditev dela starega mestnega jedra

 

A - Tekstualni del

Osnutek

B - Grafični del

Izsek iz grafičnega dela OPN s prikazom lege prostorske ureditve na širšem območju

Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem

Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji

Ureditvena situacija

Prerez skozi območje OPPN

Potek omrežij in priključevanje objektov na gospodarsko infrastrukturo ter grajeno javno dobro

 

 

 

 

o KS Sevnica I vodstvo KS Sevnica I vabila in zapisniki sveta KS I aktualno I zemljevid KS Sevnica I društva v KS Sevnica I pravni pouk I domov